Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Vecākiem

 

10.01.2019.

Latvijas Universitāte aicina izvirzīt skolotājus “Ekselences balvai”

 

Latvijas Universitāte (LU) aicina skolēnus, vecākus, skolu vadības pārstāvjus un ikvienu citu izvirzīt izcilus bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotājus „Ekselences balvai”, līdz 20. janvārim aizpildot īsu elektronisko pieteikumu: ej.uz/ekselences-balva.

 

„Ja zināt skolotāju, kurš iedvesmo skolēnus, māca būt uzņēmīgiem un radošiem, rosina darboties kā pētniekiem, aicina izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības, vada stundas arī ārpus klases, palīdz sasniegt labākos rezultātus, kā arī dalās pieredzē ar kolēģiem, piesakiet viņu „Ekselences balvai”! Skolotāji, kuru nopelns ir darba tirgū ienākoši motivēti un izglītoti jaunieši, ir pelnījuši arī sabiedrības atzinību,” aicina „Ekselences balvas” organizatori.

 

Pēc e-pieteikuma iesniegšanas organizatori skolu vadību aicinās sniegt rekomendāciju izvirzītajam skolotājam, bet skolotāju pašu – iesniegt CV. Labākie pretendenti februārī tiksies klātienes kārtā – finālā, kurā vadīs mācību stundu skolēniem, demonstrējot savas mācīšanas prasmes, izmantojot radošus, efektīvus un inovatīvus paņēmienus, un savstarpēji apmainīsies ar idejām, vērodami citu pretendentu veikumu. Dienas noslēgumā notiks svinīga apbalvošanas ceremonija.

 

1400 eiro katram balvas ieguvējam nodrošinās Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, AS „Swedbank”, AS „Latvijas valsts meži” un „Accenture” Latvijas filiāle.

 

Pasākumu „Ekselences balva” organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar LU Fondu un Valsts izglītības satura centru.

 

„Ekselences balvas” nolikums un plašāka informācija atrodama LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra interneta vietnē www.siic.lu.lv.

 

Papildu informācija:

Miks Dzenis, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Tālr.: 28634335

E-pasts: miks.dzenis@lu.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Namsone, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Tālr.: 28756910

E-pasts: ieva.namsone@lu.lv

 

 

 

 

 

 

Par Latvijas Universitāti 

Latvijas Universitātes vairāk nekā 130 īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs, 21 institūtā un astoņās filiālēs reģionos strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. 

 

 

 

 

 

 

 

Par vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Neklātienes vidusskolas konsultāciju punktos

Iznācis jauns e-izdevums skolēnu vecākiem

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" izdevis jaunu elektronisko pielikumu skolēnu vecākiem! Aicinām iepazīties: http://www.izglitiba-kultura.lv/

 Mīļie izglītojamo vecāki!

Lai Jūs varētu sekot līdzi jauniešu gaitām eksāmenu laikā, sniedzam Jums informāciju par valsts pārbaudes darbu datumiem, saturu un norises kārtību.

Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību

 


Skolā ir stājies spēkā jauns iekšējais normatīvai akts par nepilngadīgo izglītojamo kavējumiem un to uzskaiti.

Vecāki, iepazīstieties ar jaunajiem MK noteikumiem Nr. 89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi" un kārtību par kavējumu uzskaiti, kas ir izstrādāta katrā konsultāciju punktā, un uzturiet kontroli par savu bērnu kavējumiem.

MK noteikumi Nr. 89

Kārtība, kādā Jelgavas novada Neklātienes vidusskola katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos skolā, informē izglītojamo vecākus (personas, kas īsteno aizgādību), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais neapmeklē skolu.

 


INFORMĀCIJAI

Ja Jūsu bērns ir mūsu skolas izglītojamais, piedāvājam iespēju Jums sekot līdzi bērna gaitām skolā. Ikvienam vecākam, neatkarīgi no tā, vai bērns ir sasniedzis pilngadību, ir iespēja uzzināt bērna sekmes mācību priekšmetos, uzdotos uzdevumus un mācību tēmas, kas ievietotas elektroniskajā klases žurnālā E-klase. Kontaktējoties ar mūsu skolas pedagogiem un klašu audzinātājiem uzzināsiet skolēna veiksmes, neveiksmes, skolēna attīstības perspektīvas.

 Lai izmantotu šo iespēju, Jums ir nepieciešama elektroniskā pasta adrese jeb e-pasts. Dariet mums zināmu savu e-pasta adresi, nosūtot iesniegumu tālmācības koordinatorei Ivetai Adatai uz e-pasta adresi – iveta.adata@jelgavasnovads.lv  par pieejas paroles saņemšanu E-klases sistēmai. Turklāt, šo iespēju skola Jums piedāvā BEZ MAKSAS!!!

 

Iesnieguma paraugs

 Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas

direktorei I.Sērmūkslei

 XXXXX XXXXXXX (Jūsu vārds, uzvārds)

 

IESNIEGUMS

 Mans dēls/meita XXXXX XXXXXXX (vārds, uzvārds) ir Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas 10.h (norādīt klasi)  skolnieks (-iece). Lūdzu, piešķirt pieejas paroli E-klases elektroniskajam žurnālam, atsūtot to uz e-pasta adresi: xxxxx@xxxxx.lv (Jūsu e-pasts).

 

XX.XX.2017.                                                                                         (Paraksts)

(datums)

 

Tiklīdz būsim saņēmuši Jūsu iesniegumu, nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi pieejas paroli E-klases elektroniskajam žurnālam.

 

Paldies, ka izvēlaties Jelgavas novada Neklātienes vidusskolu par sava bērna izglītības ieguves vietu!