Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Jauniešu pašpārvalde

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Jauniešu pašpārvaldē darbojas pārstāvji no katra konsultāciju punkta un pedagogs – koordinators. Jauniešu pašpārvaldes sēde notiek katra mēneša pirmajā trešdienā. Jauniešu pašpārvaldes  dalībnieki darbojas brīvprātīgi.

Piedalies arī tu!

Atskaiti par Jauniešu pašpārvaldes darbu var aplūkot prezentācijās.

2011./2012.m.g. saite

2010./2011.m.g. saite

2012./2013.m.g. saite

 

Jauniešu pašpārvaldes 2017./2018. m.g. darba plāns